Afmetingen brievenbus België

De 6 richtlijnen voor een goede ontvangst van uw post

 • Plaatsing
  Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg*.
  Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.
 • Toegankelijk
  De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.
 • Opening
  Uw bus moet minstens een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.
 • Grootte
  Uw bus moet voldoende groot zijn zodat u ook grote enveloppen kunt ontvangen (C4-formaat)
 • Hoogte
  De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm.
 • Huisnummer
  • Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg (ook in het donker).
  • Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.
 • Busnummer
  • Indien aan één huisnummer meerdere busnummers toegekend zijn, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op of nabij de overeenkomstige brievenbussen. Deze nummering moet een logische volgorde hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.
  • Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.

  *U vindt deze voorschriften ook in het ministerieel besluit van 20/04/2007. Belgisch Staatsblad – 01 juni 2007.

   

  Uitzonderingen

  Op bovenstaande voorschriften zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

  Grens van de openbare weg

  De postbus hoeft in volgende gevallen niet aan de rand van de openbare weg te staan uitsluitend in de volgende gevallen:

   • postbus voor personen met een handicap (visuele beperking of beperkte mobiliteit).
   • Appartementen met een batterij van minstens 4 brievenbussen
   • Voor een gebouw met minstens 4 brievenbussen mogen deze ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht

  In alle andere gevallen (ook voor gebouwen bewoond voor 31/12/2007), is geen afwijking mogelijk en zal de postbezorging worden opgeschort als de bus niet wordt aangepast en correct wordt geplaatst.

  Opening van de bus

  Voor huizen bewoond voor 31/12/2007 is wordt een opening van 22 cm (in plaats van 23) toegestaan. De voorwaarde dat deze brievenbussen moeten groot genoeg zijn om een enveloppe van C4-formaat met een dikte van 24 mm zonder beschadigen te ontvangen, is op deze woningen niet van toepassing.

  Hoogte van de opening van de brievenbus

  In de volgende gevallen mag de opening van de brievenbus zich bevinden op min. 40 cm en max. 180 cm van de grond, en moet de brievenbus niet noodzakelijk zonder beschadiging een enveloppe kunnen ontvangen van het formaat C4, dikte 24 mm (opgelet: de opening moet wel 23 cm x 3 cm zijn of 22 cm als het gebouw in gebruik genomen is voor 31/12/2007):

   • een batterij van minstens vier postbussen binnen of buiten een appartementsgebouw;
   • brievenbussen voor personen met een handicap;
   • de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;
   • de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;
   • een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd

Written by:

Category: Normen Post

Posted On: 1 Sep 13

Tags:,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: